Przedłużamy konkurs: "Twoje zdjęcie w naszym kalendarzu"!

02-11-2016 12:00

12 miesięcy do pokazania w 12 Waszych zdjęciach! Konkurs na fotografie z Centrum Hewelianum został przedłużony - do 20 listopada jest więc czas aby wysłać do nas swoje zdjęcie Zwycięskie prace zostaną opublikowane z imiennym podpisem autora w oficjalnym kalendarzu Centrum Hewelianum.

Niebanalny kadr, pomysłowe ujęcie z wystawy czy parku, nieszablonowy pomysł – na takie zdjęcia z Centrum Hewelianum czekamy do 20 listopada.

Jeżeli byłeś na wystawie, zajęciach lub w parku Centrum Hewelianum i robiłeś zdjęcia, przejrzyj je, może to właśnie na zdjęcie Twojego autorstwa czekamy!

Zdjęcia wysyłajcie na adres: kalendarz@hewelianum.pl

Zasady dotyczące udziału w konkursie dostępne są w regulaminie (poniżej). Z najważniejszych rzeczy, warto wiedzieć, że:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

2. Uczestnikami mogą być również osoby małoletnie, pod warunkiem, że jako osoby niepełnoletnie posiadać będą pisemną zgodę opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie.

3. Zadaniem konkursowym jest przesłanie wysokiej rozdzielczości i jakości zdjęcia/zdjęć przedstawiających Centrum Hewelianum (wystawy, teren pofortecznego parku itp.). Zdjęcia mogą przedstawiać Centrum Hewelianum o różnej porze dnia i roku. Wielkość zdjęcia nie może być mniejsza niż 1024x768 pikseli.

4. Termin nadsyłania zdjęcia/zdjęć mija 20 listopada 2016 roku o godz. 15.00.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 zdjęć.

6. Przyjęcie zdjęcia/zdjęć do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, uważa się, że zdjęcie nie dotarło do Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki graficznej zdjęcia w celu dostosowania go do formatu Kalendarza.

8. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia wulgarne, naruszające dobre obyczaje lub zawierające treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator.

9. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zdjęcie/zdjęcia na adres e-mailowy: kalendarz@hewelianum.pl. W treści maila należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu oraz wkleić do niego formułę o następującej treści:

1. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do załączonego zdjęcia/załączonych zdjęć, które zgłaszam do Konkursu „TWOJE zdjęcie w NASZYM kalendarzu”, ogłoszonego przez Centrum Hewelianum w Gdańsku. Oświadczam również, że zgłoszenie ww. zdjęcia/zdjęć do Konkursu nie spowoduje naruszenia autorskich praw majątkowych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na opublikowanie ww. zdjęcia/zdjęć w kalendarzu Centrum Hewelianum na 2017 r., na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dla celów związanych z realizacją Konkursu „TWOJE zdjęcie w NASZYM kalendarzu”. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne i że mam możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania. Przyjmuję również do wiadomości, że Administratorem danych jest Centrum Hewelianum, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, z siedzibą i adresem w Gdańsku, ul. Gradowa 6;

11. Zdjęcia zostaną ocenione w oparciu o kryterium estetyczne.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2016 r.

Aparaty w dłoń!

Zdjęcia


Fot. Dariusz Sobiecki/Instagram: @dareksobiecki

Fot. Dariusz Sobiecki/Instagram: @dareksobiecki

Fot. Dariusz Sobiecki/Instagram: @dareksobiecki

Fot. Dariusz Sobiecki/Instagram: @dareksobiecki

Fot. Dariusz Sobiecki/Instagram: @dareksobiecki

Przedłużamy konkurs!

Załączniki

 
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ