Z ostatniej chwili!

17-07-2009 11:44

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu „Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B” złożony przez Gminę Miasta Gdańsk do konkursu 3.2.2_1 Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 3: Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie: 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, został zaakceptowany do realizacji. Projekt Centrum Hewelianum jako jedyny spośród siedmiu projektów złożonych do konkursu został rekomendowany Grupie Strategicznej jako priorytetowy i w efekcie uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu.

W dniu 20 lipca 2009 r. Marszałek Województwa Pomorskiego wręczy uroczyście Prezydentowi Miasta Gdańska decyzję o dofinansowaniu projektu.

Będzie on kolejnym krokiem w realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, którego celem jest utworzenie na obszarze Fortu Grodzisko w Gdańsku Centrum Hewelianum - Ośrodka Odkrywania Wiedzy.

Rewaloryzacji poddane zostaną 4 zabytkowe obiekty forteczne (koszary schronowe, poterna do baterii moździerzy, bateria moździerzy, laboratorium amunicyjne nr 3). Zaadaptowane one zostaną do funkcji: edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Planowane jest także zagospodarowanie majdanu – centralnego placu fortu.

Zdjęcia

 
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ