Znamy Wykonawcę robót budowlanych!

20-02-2017 08:00

15 lutego br. podpisana została umowa na realizację inwestycji Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku, dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Roboty budowlane wykona RESTAURO Sp. z o.o. z Torunia. Tego samego dnia podpisana została również umowa na nadzór nad inwestycją - jej Wykonawcą została firma AKAM Usługi Inwestycyjne mgr inż. Andrzej Zajączkowski. Prace rozpoczną się wkrótce.

Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem to kolejny projekt realizowany przez Centrum Hewelianum, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej fortu Góry Gradowej, stanowiącego ponadlokalny, sieciowy produkt turystyczny obejmujący wielofunkcyjną i wielopokoleniową przestrzeń publiczną na terenie i w obiektach, stanowiących unikatowe dziedzictwo kulturowe Pomorza. Od wielu lat statutowe działania Centrum Hewelianum koncentrują się wokół przystosowania całego kompleksu zabytkowych fortyfikacji do czterech wiodących funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz społecznej.

Budynek Wozowni Artyleryjskiej został wzniesiony w latach 70-tych XIX wieku. Pod względem architektonicznym stanowi niezwykle cenny przykład konstrukcji szkieletowej, czyli jednej z najbardziej atrakcyjnych form budownictwa, między innymi ze względu na widoczne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz elementy konstrukcyjne. Jest to jedyny tego typu budynek na terenie Centrum Hewelianum. Projekt przewiduje zmianę sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na funkcję kulturalną (wystawowo-konferencyjną) i gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Teren poprzedzający strefę frontową obiektu zostanie zagospodarowany tak, by podkreślał jego nową funkcję i walory zabytkowe. W tym celu zostaną zainstalowane tzw. meble miejskie: ławki i stoły w artystycznej formie wzorniczej oraz totem zewnętrzny - informacyjny z wyświetlaczem LCD.

Roboty wewnątrz budynku obejmą powierzchnię 1 218,16 m2 oraz kubaturę o wielkości 4 998,03 m3. Dodatkowo obejmą one rewaloryzację elewacji obiektu z jednoczesnym odtworzeniem czterech par wrót w kondygnacji parteru, jednej pary w kondygnacji I piętra, jak również mostku łączącego kondygnację I piętra z pochylnią prowadzącą na Wysokie Czoło Kurkowe (w nowej technologii). W obiekcie zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania w zakresie wykorzystania OZE do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej - pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz systemy wentylacji z odzyskiem ciepła.

Dzięki opisanym działaniom możliwe będzie nadanie Wozowni Artyleryjskiej nowej funkcjonalności, wykorzystanie potencjału jej przestrzeni i walorów architektonicznych, a w efekcie również rozszerzenie i poprawienie jakości dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum.

Projekt Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ